• DSC_2538.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/DSC_2538_fdca390d911cdf1991971d7215632561_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_001.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_001_bc8bac42565fc345c380326a1bb63c3b_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_002.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_002_658023732c1043b9ffeb15d231241d5d_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_003.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_003_1afb4780ee98fc579100205b06ed45aa_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_004.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_004_dd5e502efac4b90d71184017c96def95_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_005.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_005_93863f2297d422cd17a9fcd3f2762f21_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_006.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_006_7f575fee2054a73f739f3c9f95c23bf9_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_007.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_007_50de0919c133d3dcc9a3ec86bad6d017_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_008.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_008_0be635442bb91b6d84e81edc0c725635_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_009.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_009_310be41bf823356eeff1ab5909a85fcf_90x50.resized.jpg
 • www.obsdebundeling.nl_010.jpg
  http://obsdebundeling.nl/images/ju_cached_images/www.obsdebundeling.nl_010_1ec72eb19236233de84629aa498a44b2_90x50.resized.jpg
Grotere letters

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast cognitieve ontwikkeling is ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied cruciaal. Het bevordert de leerprestaties en het bereidt kinderen voor op de toekomst. Sterk sociaal-emotioneel ontwikkelde kinderen kunnen zich inleven in anderen, conflictsituaties zelfstandig oplossen, weten om te gaan met emoties van zichzelf en van anderen. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en zijn weerbaar.

Ik mag er zijn
Met zijn allen creëren we een positief pedagogisch klimaat op De Bundeling. Kinderen die zich onbevreesd kunnen ontwikkelen en keuzes kunnen maken, leren initiatief te nemen en te werken naar eigen inzicht. “Freedom and responsibility together perform the miracle” - Vrijheid en verantwoordelijkheid erg belangrijk binnen Dalton- en ons onderwijs. Vrijheid betekent overigens niet dat alles mag. We bieden onze leerlingen structuur en keuzemogelijkheden waarbinnen ze zelf beslissingen (leren) maken. Hierdoor leren ze hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en ontwikkelen ze een actieve leerhouding. Ze worden, zoals we dat tegenwoordig ook wel zeggen, (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces. Dit alles bereidt hen voor om later, in de maatschappij, vol (zelf)vertrouwen te kunnen leven en werken. Je mag er zijn of in Dalton termen, “be a fearless human being”.

Rots & Water
Alle kinderen volgen jaarlijks het Rots & Water-programma. Dit programma sluit naadloos aan bij onze missie en visie rondom Ik mag er zijn. Zelfvertrouwen, inzicht in je eigen sterke en zwakke kanten, weten waar je staat - met Rots & Water leren kinderen hun eigen grenzen voelen en aangeven. Ze ontdekken deze grenzen ook bij de ander en leren hiermee omgaan. Bij Rots & Water gaat het er om dat kinderen leren dat je altijd een keuze hebt: sterk staan als het nodig is of soepel met de ander meebewegen als je daar voor kiest.

Gedrags- en omgangsregels
Natuurlijk zijn er ook heldere gedrags- en omgangsregels, je vindt ze vastgelegd in onze schoolgids.

Meer weten?
Klik hier voor een interview met onze Intern Begeleider en Dalton coördinator over hoe wij vorm geven aan het onderwijs of neem contact met ons op.

* Sommige teksten rondom de kernwaarden zijn afkomstig van de Nederlandse Dalton Vereniging

Zoek op de website

obs de bundeling op facebook